Възстановка на Новоселското въстание със специалното участие на клуб Традиция.