Легенда за Марагидик

[caption id="attachment_543" align="alignnone" width=""]Връх Марагидик, град Априлци[/caption]

Легенда за Марагидик – друга

Когато Марко Кралевити за пръв път стъпил на най-високия връх на Хемус и отпралил взор на север, бил смаян от това, което видял. Просторни гори опасвали планината, а бистри реки разсичали каменната й гръд и бързали надолу към красива котловина.
Харесал Марко тоя чуден край, затова казал на сестра си Мара: „Ето тук ние с тебе ще създадем свое имение“. Войните заедно с Крали Марко и сестра му запретнали ръкави, разчистили планинските поляни, като едни превърнали в ливади, а други в ниви и ги засял и с едра пшеница.
Родила се богата реколта. Ожънали пшеницата. Част от нея овършали и златното зърно насипали в голям амбар, а другата направили на кръстци и купни. Развъртял се Марко Кралевити с огромната си коса и понеже бил много як, след него се редели широки и дебели откоси.

Read more

Води

[caption id="attachment_432" align="alignnone" width=""]Реки в Априлци[/caption]

Каптажите при изворите на две от трите най-важни реки в територията на Априлци (Видима с притоци Зла река и Острешка) са в основата на водоснабдяването. Каптажите Бъзов дял (река Видима) и “Пенови дупки” (река Острешка) са източник на водоснабдяването на община Априлци.  Основните реки в райна на Априлци извират от територията на Националния парк „Централен Балкан“.

Read more

Хижари и служители на НП ”Централен Балкан” се срещнаха в Априлци

[caption id="attachment_393" align="alignnone" width=""]Среща на хижари и служители на ”Центр. Балкан” в Априлци[/caption]

В град Априлци, се състоя среща между хижарите, стопанисващи високопланинските хижи на територията на НП „Централен Балкан”, служители от Дирекцията на парка и представители на БТС – София. На срещата присъстваха хижарите на х.”Плевен”, х.”Момина поляна”, х.”Мазалат”, х.”Добрила”, заслон „Ботев”, председателят на ТД”Стратеш”- гр.Ловеч, секретарят на ТД”В.Левски” – Карлово и др. Поводът за срещата беше възникналият проблем относно даване на разрешение за добив на дървесина за огрев на хижите, намиращи се на територията на парка.

Read more

Хайдушкият тайнопис край Априлци

[caption id="attachment_375" align="alignnone" width=""]Хайдутите са използвали природата за знаци в района на Априлци[/caption]

Девет години преди избухването на Априлското въстание в района на Централен Балкан, край Априлци хайдутите събират на тайни места скъпоценности, за да могат да финансират набиращото скорост национално-освободително движение. Неизвестни с подвизите си, но със сигурност ангажирани с каузата и заложили живота си за нея са смели планински предводители като Балю, Стуен, Рамиз, Боро, Геру, Пею, Киряк. В малки и маневрени бойни групи целта им е била да нападат османци и да крадат всичките им ценности. Най-често ятаци на хайдутите са били овчарите, а местата, където са събирани провизии, е трябвало да бъдат оборудвани по списък и в него като задължително присъствие е била лютата ракия, поне 25 оки (около 30 литра).

Read more

Акция за почистване на туристически обекти в района на град Априлци

[caption id="attachment_266" align="alignnone" width=""]Екопътека Видимско пръскало град Априлци[/caption]

По програмна кампания инициирана от Дирекцията на Национален Парк Централен Балкан съвмесстно с туристичесските дружества и хижите в парка, на 21 май 2011г. се организира акция за поистване на туристически обекти в района на град Априлци това са екопътека Видимско пръскало и територията около хижа Плевен.

Read more