централен балкан

Home/Tag: централен балкан

Легенда за Марагидик

Легенда за Марагидик - друга

Когато Марко Кралевити за пръв път стъпил на най-високия връх на Хемус и отпралил взор на север, бил смаян от това, което видял. Просторни гори опасвали планината, а бистри реки разсичали каменната й гръд и бързали надолу към красива котловина.
Харесал Марко тоя чуден край, затова казал на сестра си Мара: "Ето тук ние с тебе ще създадем свое имение". Войните заедно с Крали Марко и сестра му запретнали ръкави, разчистили планинските поляни, като едни превърнали в ливади, а други в ниви и ги засял и с едра пшеница.
Родила се богата реколта. Ожънали пшеницата. Част от нея овършали и златното зърно насипали в голям амбар, а другата направили на кръстци и купни. Развъртял се Марко Кралевити с огромната си коса и понеже бил много як, след него се редели широки и дебели откоси.

By |2018-02-05T14:49:08+02:00април 10th, 2012|Легенди|0 Comments

Води

Каптажите при изворите на две от трите най-важни реки в територията на Априлци (Видима с притоци Зла река и Острешка) са в основата на водоснабдяването. Каптажите Бъзов дял (река Видима) и “Пенови дупки” (река Острешка) са източник на водоснабдяването на община Априлци.  Основните реки в райна на Априлци извират от територията на Националния парк „Централен Балкан“.

By |2011-12-15T10:59:56+02:00декември 15th, 2011|Природни ресурси|0 Comments

Хижари и служители на НП ”Централен Балкан” се срещнаха в Априлци

В град Априлци, се състоя среща между хижарите, стопанисващи високопланинските хижи на територията на НП „Централен Балкан”, служители от Дирекцията на парка и представители на БТС - София. На срещата присъстваха хижарите на х.”Плевен”, х.”Момина поляна”, х.”Мазалат”, х.”Добрила”, заслон „Ботев”, председателят на ТД”Стратеш”- гр.Ловеч, секретарят на ТД”В.Левски” – Карлово и др. Поводът за срещата беше възникналият проблем относно даване на разрешение за добив на дървесина за огрев на хижите, намиращи се на територията на парка.

By |2011-10-13T07:12:40+03:00октомври 13th, 2011|Априлци Днес|0 Comments

Хайдушкият тайнопис край Априлци

Девет години преди избухването на Априлското въстание в района на Централен Балкан, край Априлци хайдутите събират на тайни места скъпоценности, за да могат да финансират набиращото скорост национално-освободително движение. Неизвестни с подвизите си, но със сигурност ангажирани с каузата и заложили живота си за нея са смели планински предводители като Балю, Стуен, Рамиз, Боро, Геру, Пею, Киряк. В малки и маневрени бойни групи целта им е била да нападат османци и да крадат всичките им ценности. Най-често ятаци на хайдутите са били овчарите, а местата, където са събирани провизии, е трябвало да бъдат оборудвани по списък и в него като задължително присъствие е била лютата ракия, поне 25 оки (около 30 литра).

By |2018-02-05T14:54:37+02:00септември 10th, 2011|Легенди|0 Comments

Акция за почистване на туристически обекти в района на град Априлци

По програмна кампания инициирана от Дирекцията на Национален Парк Централен Балкан съвмесстно с туристичесските дружества и хижите в парка, на 21 май 2011г. се организира акция за поистване на туристически обекти в района на град Априлци това са екопътека Видимско пръскало и територията около хижа Плевен.

By |2018-01-30T14:26:23+02:00май 16th, 2011|Априлци Днес|0 Comments