екология

Home/Tag: екология

Експерти ще проучат биоразнообразието в Априлци

В град Априлци започва изпълнението на  проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове - фаза І" с изпълнител за картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни, риби,  земноводни и влечуги,  бозайници,  прилепи,  висши растения,  мъхове и природни местообитания - Консорциум „НАТУРА България".

By |2011-08-09T12:32:17+03:00август 9th, 2011|Априлци Днес|0 Comments