Акция за почистване на туристически обекти в района на град Априлци

[caption id="attachment_266" align="alignnone" width=""]Екопътека Видимско пръскало град Априлци[/caption]

По програмна кампания инициирана от Дирекцията на Национален Парк Централен Балкан съвмесстно с туристичесските дружества и хижите в парка, на 21 май 2011г. се организира акция за поистване на туристически обекти в района на град Априлци това са екопътека Видимско пръскало и територията около хижа Плевен.

Read more