Златарство

Пафти със седефени точки, сребърни пръстени с растителен елемент(вляво) и [...]