Музеят се намира в НЧ Светлина 1895 кв. Център и представлява снимков материал посветен на подготвката, избухването и прогрома на Новоселското въстание, което е част от Априлското въстание и най-масовото Северна България. Музеят ни запознава с героите участници от въстанието и местоположението му. Музеят представя и макет на къщата, в която Васил Левски организира Първия революционен комитет в Ново село, както и макет на старата Новоселска чаршия възстановена след Освобождението.