Новоселските родове са най-старите в котловината. Родовото изследване на учителя Дончо Пачников за Ново село, чието основно поселищно ядро слагат бежанци от Търново след падането му под турско иго, дава ценни данни.

Пейчевци, Футевци и Кантарите – фамилии на търновски грънчари бежанци, слагат началото на грънчарския занаят в тоя балкански край.

Този занаят в тези фамилии има свои представители чак до 60-те години на XX в. Фамилната хроника сочи, че през 1683 г., когато изгоряла къщата на Пейчевци и се наложило да копаят нови основи за къща, майсторите открили стара грънчарска пещ /Ръкописът се съхранява от наследниците на Д. Пачников/.

В подкрепа на това твърдение е и фактът, че Ганко Цанов намира в махала Свинова поляна теракотна стомна с характерен старинен силует, украсена със свободно изписани бели ангобни кръгове /4-5см. в диаметър/, запълнени с бели точки. Фрагмент на стомна с напълно подобна украса е открит в дворцовия комплекс на Царевец от Х1Увек. /Соня Георгиева, Царевград Търнов.С., 1974, с.32/