Екопътека „Видимското пръскало“ е част от туристическите атракции на град Априлци

част от Национален парк Централен балкан, вторият по големина в страната ни, опазващ изключителни и представителни горски и тревни екосистеми, запомнящи се пейзажи, невероятно богатство от видове!

Маршрутът е създаден от Дирекцията на Парка, чрез обществена поръчка, финансирана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната страна (ПУДООС).Пътешествието ще ви разкрие удивителната история на живата планина и нейните хора, ще чуете песента на водата, ще видите уникални растения и животни и ще се потопите в техния свят.· Пункт 1 – В началото ще научите повече за разнообразието на живота, мисията на „Централен Балкан“ и историята на Априлци. · Пункт 2 – В „Зелената класна стая“ ще се срещнете с растенията – полезни и просто красиви, с горските животни – с лапи, нокти, пернати и опашати, а ще има и интересни игри… · Пункт 3 – На входа на резерват „Северен Джендем“ ще се запознаете с пасищата и странните обитатели на „Централен Балкан“, ще научите приказката на водата от „буков корен“ … · Пункт 4 – Последното място предлага неповторима гледка към едно от чудесата на Парка – Видимското пръскало. Не я пропускайте!