02 февруари 1902 година група инициатори от махала „Скандало“ под ръководството на учителя Минко Димитров Пенков от Троян учредяват читалище „Зора“ с 20 члена.

По-късно се образува културно-просветно дружество „Искра“ в мах. Мачковци към училището от учителя Тодор Йонков.

Учредяването на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ село Велчево е на 1 ноември 1927 г. и главна заслуга за неговото развитие имат учителите Веса и Иван Друмеви от гр. Плевен, учителствували в село Велчово от 1912 до 1931 година. От 1964 год. читалището има самостоятелна сграда с разгъната площ 470 кв. м. Минават годините, но не гасне искрата!