Стругарството е свързано с използването на водната сила. В края на XVIII и началото на XIX век по планинските реки в района на днешния град Априлци се строят множество стружни и водни стругове. Те представляват сложни механични устройства, които използват силата на течащата вода. Масивно водно колело привежда в движение изцяло дървената конструкция на струга, на който се струговат сравнително големи предмети – чутури, софри, гаванки, главини за колела и др.