Природонаучен музей в с. Черни осъм. Намира се на  4км. от Троянския манастир. Идеята на  музея е да отрази фауната на Централна Стара планина.

За един час в него могат да се видят толкова животни, колкото в природата трудно могат да се видят за десет години. Показвайки красотата и разнообразието на животинския свят, музеят е
прекрасен кът за естетическо и екологично възпитание на своите посетители, възпитание в обич и загриженост за родната природа.

 

Този музей е единствен в страната, който представя изключително богата експозиция от препарирани животни, представители на фауната  в Централен Балкан.