Петър Петров

Договорите за прилагане и управление на първите 16 одобрени стратегии за местно развитие, които се финансират със средства от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. бяха подписани в Министерския съвет. Договорите бяха връчени на кандидатите от министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов и подписани от министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” г-н Румен Порожанов.

Подходът ЛИДЕР е част от Програмата за развитие на селските райони и се прилага в Европейския съюз вече 20 години. С подписването днес на тези 16 договора за прилагане и управление на стратегии за местно развитие започва същинското прилагане на подхода ЛИДЕР в България. Общата стойност по тези договори е 61.5 млн. лева, като те ще бъдат финансирани по ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони. Стратегиите, които ще получат финансиране, обхващат 488 населени места в България с обща територия от 12 600 квадратни километра и 440 025 души население. Това означава, че именно жителите в тези населени места са участвали във формирането на приоритетите на съответната стратегия и ще участват в изпълнението на проектите и ще бъдат крайния ползвател на получените резултати, каза министър Найденов.

Местните инициативни групи са: Лясковец-Стражица, Тунджа, Ардино, Харманли, Белово-Септември-Велинград, Етрополски Балкан, Исперих, Добричка, Разлог, Девня-Аксаково, Раковски, Попово, Панагюрище-Стрелча-Лесичево, Преспа (общини Баните, Лъки и Чепеларе), Троян и Априлци, Чирпан.

Местните инициативни групи ще одобряват на местно ниво проекти по Програмата за развитие на селските райони. Проектите могат да бъдат за земеделие, бизнес, селски туризъм, инфраструктура, читалища и др.