На 21.09.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове. 

На 21.09.2011 г. /10.00–14.00 ч./ – гр. Априлци – кв. „Ново село“, кв. “Острец“ и кв. „Зла река“ – стопански двор и местността Кривата круша
На 21.09.2011 г. /10.00–10.10 ч. и 13.50-14.00 ч./ – гр. Априлци, с. Велчево, с. Скандало