Пирографията или „рисуването с огън” е използвано за украсяване на дървени предмети чрез обгаряне още от горяните и овчарите. Чрез нажижени на огъня ножове и шишове те нанасяли прави и криви линии, кръгчета, клонки и растения върху дървените изделия. Така се украсявали лули, кобилици, лъжици, геги и др. Нов начин на украса на дървото е пирографирането с бензинов апарат, заменен по-късно (1921 г.) с електрически. Първоначално рисунъкът бил черно-бял, а после изображенията се оцветявали с различни цветни бои. Мотивите използвани при пирографирането на бъклици, тарелки, солници, мускали и други най-често са взаимствани от украсата на народните тъкани, везби и облекла.