Съществено място сред декоративните тъкани заемат пешкирите (кърпите). Тяхната функция е много разнообразна. Използват се както в ежедневието, така и в обредната  система. При изработката и украсата на пешкирите всяка жена влага усета си за краcoma и изящество. Материалът, от който се тъкат е памук и по-рядко лен. Според техническото изпълнение, орнаментирането и функционалното им предназначение те се делят на даровни и всекидневни. Кърпите за всекидневна употреба се украсяват с цветни линиарни прешарвания. Обредните, които се използват в сватбените ритуали, са с богата декоративна орнаментика. Декорацията никога не е самоцелна, а майсторката я съобразява винаги с практическото предназначение на тъканта. Техниките, които се използват при тъкането на пешкири, са лита, бабчена и наводка.