Паметникът е построен по случай 100 години от Новоселско въстание и обявяването на Априлци за град.