Иван Марангозов е бил летописец на Новоселското въстание. Роден е  през 1875 г. в Ново село- сега квартал на град Априлци , бивш дългогодишен учител и лесничей, и добър общественик.

„Не чувствам себе си в сила да опиша делата на борците в оная краска, която те заслужават; но предвид, че няма писано за тях почти нищо, макар 25 години вече се минаха от това славно за нас време, аз рекох да събера поне фактите и ги изложа тъй, както са се явявали. Като учител в Ново село седем години имах възможност да събера фактите и разпозная истините от хвалбите. В това отношение ме улесняваха още повече срещите с останалите живи поборници от селата Батошево, Столът, Кръвеник и Ново село във време на техните дружествени заседания“.

1903г. Иван Марангозов към предговор „Новоселското въстание“