Ударете два диагонала върху картата на България – там, където се срещат линиите им – там, е моят роден край…Там, дето водата е най-сладка, небето най-синьо, дето въздуха най-опива, там, дето небе и планина в най-чудна среща се срещат-там е моят роден край”.

Mарко Семов е роден на 11.07.1939 г. в  Видима. Доктор по социология и доктор на филологическите науки с изследването си „Българският характер в творчеството на Захари Стоянов, Антон Страшимиров и Иван Хаджийски“. Работил в продължение на тридесет години като журналист в национални медии – вестници, радио, телевизия. Автор на повече от 45 книги – пътеписи, есета, разкази, романи, публицистика, на тритомна „Българска народопсихология“, както и на десетки монографии и стотици статии в периодичния печат по проблемите на общественото развитие и националната психология на българите.

Като човек с активна гражданска позиция Марко Семов се ангажира с редица обществени каузи, сред които защитата на АЕЦ „Козлодуй“ и борбата за чистота на българския език.


http://www.google.bg/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CEgQFjAH&url=http%3A%2F%2Fcondor46.blog.bg%2Fturizam%2F2008%2F11%2F01%2Fbiserite-na-bylgariia-aprilci.250124&ei=eN8eTrv7Aon5sgbu49WEAg&usg=AFQjCNHLKkZV_UnJdtdwXf83wgnq2HnwtQ&sig2=-LZk4ziM3VfjWn4Q8VhUaw