Светското училище отваря врати през 1812 година. В края на Руско-турската война в Ново село идват двама руски монаси-Геронти  и Доротей. Под тяхно ръководство построяват и първата училищна сграда-една голяма стая, в която учат около 40- 50 ученици-момчета. Това е едно от най-старите килийни училища.В него се изучават наустницата, псалтирът и редом с тях четирите аритметични действия.

През 1850 година новоселци построяват голямо за времето си училище, редом с построената преди това църква. В тази сграда вече могат да учат 150 деца. През периода 1857-1873 година в Ново село учителствуват много дейци на просветната мисъл. Всеки от тях дава своя принос. Когато в училището постъпва на работа Никола Дабев, учениците вече са 300, а образователната институция е на нов етап. Въвеждат нови учебни предмети, а духът на учители и ученици е устремен към свободата.

След Освобождението, през 1883 година, е построена нова училищна сграда. Следващата училищна сграда е от 1912 година, после през 1943 година. Днешното светло и просторно училище води началото си от 1966 година.

За изключителни успехи през 1960 година училището е наградено с орден „ Кирил и Методий”-Първа степен. Затова МНП отпуска 20/ двадесет / хиляди лева, с които е започнат строежът на красивата ни училищна сграда.

ОУ “ Васил Левски“
гр. Априлци, обл. Ловешка
кв. Ново село /Център/
ул. ” Васил Левски” № 87
тел.: 06958/ 23 33
факс: 06958/ 32 73

Е-mail: [email protected]