Днешният квартал на Априлци е бил известен под името Еникьой, в превод – Ново Село.

Името на Ново село произлиза от обстоятелството, че преди това в котловината съществува друго село(Острец), наричано тогава Тахтакьой, в превод – Дъскарско село

Необходимостта от пазар, стопански център, духовен център и училище на няколкото селища и махали, налага Ново село като административен и географски център на котловината. Възниква през втората половина на XVI век.