Darik News

Общинският съвет в Априлци не избра председател на първата си сесия. Тя бе свикана от областния управител на Ловеч Ваня Събчева на 10 ноември. В тържествена обстановка в залата на общината 11-те новоизбрани съветници и кметът Бенко Вълев се заклеха да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на гражданите на община Априлци и да работя за тяхното благоденствие.

Пръв клетвеният лист подписа новоизбрания кмет на община Априлци Бенко Вълев, който благодари на всички, гласували му доверие и призова съветниците да вложат цялата си енергия в работата за развитието на общината.

Първото заседание бе ръководено от Цвятко Димитров. При избора на председател на общинския съвет бяха предложени кандидатурите на досегашния Пепа Колева и на общинския съветник Иван Пиров. След таен вот Колева събра пет гласа, два бяха дадени за Пиров, а четири плика се оказаха без бюлетини. Бе гласувано заседанието да продължи във вторник, 15 ноември.

Общинският съвет в Априлци се състои от 11 съветника: Ганка Трифонова Стоилова, Диана Петкова Семова, Димитър Кирилов Кокошаров, Иван Димитров Пиров, Младен Максимов Пелов, Пепа Костадинова Колева, Петко Павлов Павлов, Стелиян Пенков Нунев, Тихомир Михайлов Кукенски Тихомир Пенков Колев, Цвятко Стоянов Димитров.

www.dariknews.bg