Месалите са тъкани от вълна и памук. Използват се за покриване и носене на хляб. Освен в домакинството те се използват и в обредната система. В месал се завива хлябът, когато се отива в църквата на сватба, на кръщавка, откъдето идва названието му – „църковен месал“.

Памучните месали се наричат трапезници, защото се застилат на трапезата при сватби, кръщавки и други празници.

Украсата се състои от цветни ивици в червено, черно, зелено, жълто, оранж, синьо, които се редуват в хармонични съчетания, комбинирани с геометрични мотиви.