След завършен VII клас училището предлага:

Професия : Хотелиер

Специалност: Организация на хотелиерството с разширено изучаване на английски и немски език.

Завършилите XII клас получават  III степен на професионална квалификазция на професията Хотелиер.

След завършен VIII клас училището предлага:

Професия : Ресторантьор

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения.

Звършилите XII клас получават III степен на професионална квалификация на професията Ресторантьор

Професионална гимназия по турзиъм „Иван Марангозов“ град Априлци Ви предлага:

✓безплатно общижитие

✓столово хранене

✓осигурен транспорт

✓модерна база за провеждане на часовете по практика

✓работни места, където възпитаниците на гимназията да работят в свободното си време

✓компютърен кабинет

✓модерно обзаведена фитнес зала

гр. Априлци, обл. Ловешка
кв. Острец
ул. ” Отдих” № 4
тел.: 06958/ 3273 e-mail: [email protected]