На 2 км източно от квартал Острец на град Априлци се извисява куполобразният масив на връх Острец.

В билната част на върха през VI-I в. пр. Хр. са били разположени две малки тракийски крепости, като едната крепост се е намирала в северозападния край на върха Старото му име е Осторидж-и-Кебир. На заобленото връхче се намира малка квадратна цитадела.

От север и запад тя е била естествено защитена от множество стръмни скали. Следи от укрепване има на югоизточната стена, където се забелязват основите на три малки кули. Югоизточно от т. нар. цитадела са запазени отделни участъци от градежи с квадратна и правоъгълна форма Височината на най-запазените зидове достига до 60-79 см. Стените са градени от камъни без спойка от хоросан. При сондажни разкопки в тази крепост са разкрити следи от пожари и разрушени жилища. На южния край на връх Острец е имало правоъгълна кула с размери 7/5 м. Местността се нарича Соколов връх.
Според проф. Ат. Милчев, проучвател на крепостите, и двете укрепления са разрушени в началото на III в. пр. Хр. от келтите. По-късно, през римската епоха, те частично са възстановени. През II-III в. в югозападното подножие на върха в м. Боголонта е имало малко антично селище. Според някои легенди дори и през турското рибоство част от българското население се укривало на връх  Острец.
Тракийската крепост на Острец е имала визуална връзка на юг към укрепленията и станцията в Русалийския проход; на северозапад към легендарната крепост „Зелени град“ на Черни връх; на югозапад към крепостта над Скандалото и калето над Зла река на запад.