Намира се на входа на град Априлци и Новоселската котловина.  Името си получава от реката, която протича през самото селище (река Зла река е приток на река Видима). Тъй като теренът, през който минава реката, е под голям наклон, водата е била буйна и е отнасяла ниви, посеви, воденици, стружни(дъскорезници) и нерядко имало жертви, хората я нарекли Зла река.