Намира се на 2050м н.в., на седловината между върховете Безименния и Ботев – едноетажна каменна постройка с две помещения с капацитет 24(+)места. Обновен и разширен!

Телефон : 02/4912321 мобилен 0878 544 880, 0878197451
e-mail: [email protected]