Възстановка на събитията Априлското-Новоселско въстание ще се проведе на 21 май 2011 г. от 18.00 часа в кв. Ново село – Центъра на град  Априлци и на 22 май 2011г. от 10.00 часа в кв. Зла Река  в местността „Черния паметник“ по повод  честването на 135 години от Априлското-Новоселско въстание, 35 години от обявяването на Априлци за град.