Как да стигнем до Видимско пръскало

От квартал Видима на град Априлци се тръгва на юг по шосето за ВЕЦ Видима. Шосето следва Стърна река – начален приток Видима, пресича я след 1,5 км по мост и се разклонява, продължава се по лявото отклонение. Върви се по западния бряг на река Видима и се подминават хижа Видима. При ВЕЦ Видима пътят се разклонява, пресича се реката и се поема наляво. Маршрутът следва черния път по долината на реката. На няколко места тя се пресича по мостове. Достига се края на пътя – Пръскалското водохващане. Продължава се по добре очертана пътека, като се преминава ту на левия, ту на десния бряг на реката. Навлиза се в хубава стара букова гора. Минава се между двата огромни Щърбанови камъка и след стръмно изкачване по склона се стига до удобно погледно място в края на гората. Право напред са следите от голямата лавина паднала през 1987 год. Лавината се е откъснала от билото над Видимското пръскало. Падането й от шеметните 80 м и срещата й със земята след това предизвикали унищожителна ударна вълна, повалила 180-годишната гора на площ от 10 ха по протежение на цели два километра. Това е най-голямата лавина в България в последно време. По билото на планината от изток на запад се виждат двата исполина – Юрушка грамада и Параджика. Те бележат общата граница на резерватите Северен Джендем от север и Джендема на юг. Между двата основни върха на този венец се намира седловината Пилешки полог, събрала водите от източните склонове на връх Параджика и западните на Юрушка грамада. Именно тази малка рекичка дава началото на грандиозното Видимско пръскало. Част от маршрута е през резерват Северен Джендем!Той е най-високо разположеният резерват в Националния парк. Ако попаднете тук в мрачен ден, ще усетите смразяващ хлад – Балканът ви посреща навъсен, но почакайте да видите същите тези скали, огрени от следобедното слънце. Всеки ръб и всяка скална пукнатина грейват, дори и в най-сухото лято тук шуртят потоци, спускат се водопади – Джендемът се усмихва закачливо. Тук е царството на скалите – сурови и непристъпни стени се издигат от всички страни и подпират купола на планината – връх Ботев. След последните заледявания естествената крепост е подслонила много видове, останали само тук и никъде другаде в България. Скалните урви, множеството пещери и връзката с другия Джендем, превръщат резервата в част от обширната, сравнително рядко посещавана от човека територия – основно убежище за дивата коза и мечката. На тръгване често ще забележите сянката на огромна птица – орел, зорко бдящ над обетованата земя в Балкана.