Община Априлци ще вложи 251 хил. лв. за подобряването на туристическата си инфраструктура, съобщават от общинската администрация.

Предвижда се да се монтират соларни лампи, санитарно-хигиенно оборудване, парково оборудване, табла и табели на туристическата пътека „Кръста“.

Също така се предвижда да бъде изградено игрище за мини-футбол в кв. „Зла река“.

Ще се създадат Информационно-туристически център и система за охрана и видеонаблюдение.

Това ще стане по проект за разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура в Априлци чрез изграждане на съоръжения и места за спорт, отдих и развлечение, по който общината е кандидатствала за  финансиране, допълва БТА.