Как да сигнем до Водните дупки

Маршрутът „Водните дупки“ преминава през Парков участък „Стоките“ на Национален парк „Централен Балкан“. Той представя изключителната природа и биологично разнообра­зие на тази част от Средна Стара планина. Има обща дължина около 7,5 км и преходът по него продължава близо 6.00 часа.

Маршрутът предлага разходка в Национален парк „Централен Балкан“ и един от неговите девет строги резервата – „Северен Джендем“. Това е най-високо разположеният резерват в парка и съхранява уникален растителен и животински свят.

Маркираната пътека води през вековни букови гори, Край атрактивни и редки растения и сред тях-два изключително интересни вида: тис – рядък защитен вид, включен в Червената Книга на България и родопски силивряк – балкански ендемит, защитен вид, включен в Червената книга на България и в Червения списък на Международния съюз за защита на природата.

Основен акцент на интерпретатибния маршрут е една от най-важните за прилепите пещери в България Водните дупки. Ще научите повече за пещерите и за тайните на живота в тях. Ще се уверите, че въпреки хилядолетните вярвания, прилепите не са „вампири и кръвопийци“, а един от най-важните елементи на живите екосистеми.