Екопътека „Видимско пръскало“ е разположена южно от квартал Видима на гр. Априлци.

Изгра­дена е от Дирекцията на Национален парк Централен Балкан като опознавателен туристи­чески маршрут, който запознава с парка и един от неговите резервати – Северен Джендем, Началото е от ВЕЦ Видима, трасето върви успоредно на река Пръскалска, минава през веков­на букова гора и отвежда до скални стени, от които се спуска 80-метровият водопад Видим­ско пръскало.

По маршрута се предлага интерпретативна програма, представяща животни, растения, гори, пасища и води в парка, както и акценти от местната история. Обособена е „Зелена класна стая“ за запознаване на децата с обитателите на парка. Посетителската инфраструктура осигурява безопасно пребиваване – маршрутът е обозначен на терена, направени са.5 дървени моста над река Пръскалска и две погледни площадки – към реката и към Видимското пръскало.