Бакърджийството е бил добре представен металообработващ занаят в Новоселската котловина, сега град Априлци. Занаятът следва някои външни тенденции и влияния, наложени в хода на неговото историческо развитие. Зависимостта на българските занаяти в началните векове на османското робство от арабско-турските руфети безспорно дава отражение върху бакърджийското (медникарското) производство. Бакърджиите заемат също утвърдените и разпространени по целия Балкански полуостров форми на медните съдове. Различен е обаче подходът им към украсата и функционалното изграждане на предметите. Тази съществена отлика предопределя появата и развитието на отделно направление в бакърджийството (медникарството), познато като школа на прибалканските медникари. Те създават само полезни, функционални съдове, в които личи усет към традиционните форми с опростен силует, форми с функционална украса, в която няма стремеж към подражателство на източните украсни мотиви. Предпочитаната техника на украса от тукашните майстори е т.нар. шарене. То се постиа чрез продължително нагряване и изчукване на медта с различни железни или дървени чукове. В резултат на този труден и продължителен процес съдовете придобиват оригинална красиво профилирана форма. Макар и по-рядко, среща се и украсата, постигната чрез изписване, при която украсните елементи се получават при гравиране с шило или киселина Медникарите изработват съдове, предназначени за домашна употребг (синии, сахани, тасове, тави, тенджери, капаклии, чашки, джезвета, гюмове, ибрици и др.) и съдове с религиозно предназначение (купи за нафора, менчета за светена вода, свещници и др.).

Безспорно е влиянието върху работата на майсторите от Новоселската котловина от развитието на този занаят в Търново – градът, който още през Възраждането се оформя като голям медникарски център.