Архитектурният резерват Старо Стефаново (на 5км от град Априлци) е с над 100 паметника на културата от началото и средата на XIX в. . Исторически е доказан старобългарският му произход (едно от най – старите в областта селища). Обявен за архитектурен резерват преди повече от 20 години, Старо Стефаново се опитва да се „консервира“ и чака по-доброто бъдеще. Все повече имоти се реставрират и ти показват целия си блясък.