По програмна кампания инициирана от Дирекцията на Национален Парк Централен Балкан съвмесстно с туристичесските дружества и хижите в парка, на 21 май 2011г. се организира акция за поистване на туристически обекти в района на град Априлци това са екопътека Видимско пръскало и територията около хижа Плевен.

Екопътека Видимско пръскало е еднодневен обект. Акцията започва на 21.05.2011 от 10:30 часа от ВЕЦ Видима, където ще се раздават чували и ръкавици и ще се насочват доброволците.
Почистването на територията около хижа Плевен е предвиден с нощувка. Нощувките в Парка са осигурени от хижарите и Туристическите Дружества. На хижа Плевен са предвидени  35-40 места за доброволци. Пристигайки на хижата, те ще получават материали за почистване и ще бъдат насочвани. Телефони за резервация и допълнителна информация – 0889862217 Петър Мачковски или e-mail : [email protected]