Koпаничарство

Копаничарството наред с горянството е един от най-старите занаяти свързани [...]