Хижари и служители на НП ”Централен Балкан” се срещнаха в Априлци

[caption id="attachment_393" align="alignnone" width=""]Среща на хижари и служители на ”Центр. Балкан” в Априлци[/caption]

В град Априлци, се състоя среща между хижарите, стопанисващи високопланинските хижи на територията на НП „Централен Балкан”, служители от Дирекцията на парка и представители на БТС – София. На срещата присъстваха хижарите на х.”Плевен”, х.”Момина поляна”, х.”Мазалат”, х.”Добрила”, заслон „Ботев”, председателят на ТД”Стратеш”- гр.Ловеч, секретарят на ТД”В.Левски” – Карлово и др. Поводът за срещата беше възникналият проблем относно даване на разрешение за добив на дървесина за огрев на хижите, намиращи се на територията на парка.

Read more