Кандидатсване в професионална гимназия по туризъм „Иван Марангозов“ град Априлци

След завършен VII клас училището предлага: Професия : Хотелиер Специалност: Организация на хотелиерството с разширено изучаване на английски и немски

Read more

Професионална гимназия по туризъм „Иван Марангозов“ град Априлци

Гимназията по туризъм в град Априлци е единственото средно професионално училище в Ловешка област, което обучава ученици и възрастни в сферата на туризма, където има дефицит на квалифицирани кадри. ПГ по туризъм е член на УС на Асоциацията на училищата по хотелиерство и ресторантьорство в България.От 1997г. училището приема за патрон името на летописеца на Новоселското въстание Иван Марангозов.

Read more

ОУ „Васил Левски“ град Априлци

Светското училище отваря врати през 1812 година. В края на Руско-турската война в Ново село идват двама руски монаси-Геронти  и Доротей. Под тяхно ръководство построяват и първата училищна сграда-една голяма стая, в която учат около 40- 50 ученици-момчета. Това е едно от най-старите килийни училища.В него се изучават наустницата, псалтирът и редом с тях четирите аритметични действия.

Read more

Справочник- телефони и адреси

Община Априлци ул. В.Левски 109        п.к 5641 гр.Априлци 06958/22 22 факс 06958/22 22   ДЛС „Русалка“ ул.

Read more