Резерват Джендема става на 58 години

[caption id="attachment_192" align="alignnone" width=""]Резерват Джендем[/caption]

Резерват “Джендема” е обявен на 28 март 1953 г. Територията му е 4220,2 хектара. Включен е в програмата на ЮНЕСКО “Човек и биосфера”. “Джендема” е най-големият старопланински резерват и втори по площ в България.

Read more