Стругарство

Стругарството е свързано с използването на водната сила. В края на XVIII и началото на XIX век по планинските реки

Read more

Горянство

В миналото дървообработването е било силно развито в град Априлци. Най-старият занаят свързан с обработването на дървото е горянският. Горянството

Read more