Град Априлци и околностите са подготвени за работа в зимни условия

[caption id="attachment_409" align="alignnone" width=""]Хижа Плевен, над кв. Видима на град Априлци[/caption]

35 тона инертни материали и сол са подготвени в община Априлци, като подходите към хижите Плевен и Тъжа са осигурени, подготвен е и тежкотоварен камион за работа в кв. Зла река.

Read more