Алпийски маршрути в Северен Джендем

[caption id="attachment_207" align="alignnone" width=""]Основни турове, маршрути в Северен Джендем[/caption]

Местонахождение и характеристика:  Северният Джендем представлява северната страна на вр. Ботев. Със своите 2 376 м надморска височина вр. Ботев е първенецът на Стара планина. Намира се в Трояно-Калоферската планина. Северният джендем е стена с ширина повече от 10 км и височина варираща от 400 до 800 м. Прорязана от десетки лавинни улеи, ясно изразени ръбове, скални тераси, различни фирнови полета и множество водопади с различна дължина, тя е една уникална природна даденост. Условно се дели на две части: североизточна и северозападна част. Стената се намира на територията на резерват „Северен Джендем“ и е част от национален парк Централен Балкан. Резерватът е обявен през 1983г. с цел да се запазят субалпийските скални местообитания на ендемични, редки и застрашени видове и уникални геоморфоложки и хидроложки обекти, естествени горски екосистеми. Релефът на резервата е силно начленен от скални проломи, стени, тераси и др. Тук вирее и най-рядкото растение в Стара планина – Балканско плюоскавиче-български ендемит. Сравнително непроучен резерват.

 Изтегли картата от тук!

Read more

Обичай в Априлци .Полязване / Игнажден/

В Априлци календарните празници са били свързани с главния поминък на населението – скотовъдство и земеделие, а не редуване на астрономическите промени в природата – движението наслънцето, луната и звездите.

Read more

Лазаровден в Априлци

[caption id="attachment_196" align="alignnone" width=""]Лазарки в Априлци[/caption]

На Лазаровден, който е в събота /ден преди Връбница, Цветница/, в Априлци се прави Малък Лазар.

Read more

Обичай , молебен за дъжд от Априлци -„Пеперуда“

[caption id="attachment_194" align="alignnone" width=""]Обичай, молебен в град Априлци[/caption]

„Пеперудата” е една от формите за своеобразна съпротива на хората в Априлци срещу природните бедствия.

Read more

Резерват Джендема става на 58 години

[caption id="attachment_192" align="alignnone" width=""]Резерват Джендем[/caption]

Резерват “Джендема” е обявен на 28 март 1953 г. Територията му е 4220,2 хектара. Включен е в програмата на ЮНЕСКО “Човек и биосфера”. “Джендема” е най-големият старопланински резерват и втори по площ в България.

Read more

Легенда за река Тъжа

Тази река текла през старопланинските усои кротка и безименна. Но някога, в много старо време, при изворите й, под върховете Юмрукчал и Марагидик, имало самодивско сборище. Хората бягали далеч от това място, защото се страхували да не разсърдят самодивите и те да им пакостят. А в едно от селата, пръснати по склоновете на Стара планина, живеели брат и сестра. Били бедни сираци и слугували на чужди хора. Братът се главил овчар и се заселил в една кошара в планината, където имало богати пасища. Сестрата отишла с него да му реди и готви, да му помага край овцете.

Read more