Свободен достъп до компютърна зала в град Априлци

[caption id="attachment_357" align="alignnone" width=""]Гостите и гражданите на град Априлци със свободен достъп до компютърна зала[/caption]

В НЧ „Светлина – 1895”  кв. Ново село на град Априлци е открита изцяло оборудвана компютърна зала по Програма „Глобални библиотеки“, където се предлага свободен достъп до интернет и до информационни и комуникационни технологии на гостите и гражданите на град Априлци.

Read more