Месали

Месали Месалите са тъкани от вълна и памук. Използват се [...]