Бакърджийство (мeдникарство)

Изделия от бакър (мед) Бакърджийството е бил добре представен металообработващ [...]