Ново село – център на въстнието в Прибалканието

[caption id="attachment_555" align="alignnone" width=""]Паметник в Ново село , град Априлци[/caption]

Захари Стоянов пише за Новоселското въстание:

„За него имам твърде малко сведения, макар то да беше най-организираното и разпространеното въстание в цяла Северна България“.

В последно време се води спор Севлиево или Ново село са били център на въстанието в Прибалканието през 1876 година. Никой не отрича голямата роля, която са изиграли 3а подготовката и провеждането на въстанието севлиевските революционери – Стефан Пешев, Йонко Карагьозов и Никола Дабев. Но може ли да се приеме, че едно селище ка­то Севлиево, в което не е гръмнала дори и една пушка, е било център на въстание, избухнало 40 км. южно от него.

Read more

Дърворезба

Овчарска (пастирска) дърворезба Една от творческите прояви в областта на традиционното народно приложно изкуство е овчарската дърворезба. Тя е непосредствено

Read more