Обичай в Априлци .Полязване / Игнажден/

В Априлци календарните празници са били свързани с главния поминък на населението – скотовъдство и земеделие, а не редуване на астрономическите промени в природата – движението наслънцето, луната и звездите.

Read more