Заслон Ботев, Стара планина

Намира се на 2050м н.в., на седловината между върховете Безименния [...]