Стругарство

Стругарството е свързано с използването на водната сила. В края на XVIII и началото на XIX век по планинските реки

Read more