Областният управител Ваня Събчева върна за ново обсъждане правилника на Общински съвет Априлци

[caption id="attachment_494" align="alignnone" width=""]Ваня Събчева[/caption]

Областният управител на Ловеч Ваня Събчева върна със своя заповед от 2 март за ново обсъждане правилника за организацията и дейността на Общински съвет Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 г.
    В мотивите си областният управител изтъква, че в представения със закъснение при това документ липсва единно решение за приемане на подзаконовия нормативен акт в цялост. Налице е нарушение на предвидената процедура за внасяне, обсъждане и приемането му, както и съществени противоречия с императивни норми на специалните закони.

Read more

Открит приемен ден в град Априлци прави областният управител на Ловеч

[caption id="attachment_454" align="alignnone" width=""]Ваня Събчева[/caption]

На  28 февруари (вторник) 2012 г. в град Априлци от 14 до17 часа  ще направи  открит приемен ден областният управител на Ловеч Ваня Събчева.
„Нашата цел е да осигурим на гражданите на Ловешка област възможността да поставят въпросите си и да съдействаме за тяхното разрешаване по най-бързия начин. Затова и в приемните ще участват различни експерти от областна администрация. Често пъти в приемните ми дни хората отправят критики или искания към общините, поставят наболели проблеми от личен или обществен характер. Вместо да си разменяме писма, ще потърсим заедно решение на един или друг поставен въпрос”, мотивира решението си Ваня Събчева. Тя апелира и общинските администрации да съдействат за провеждането на откритите приемни.

Read more