Априлци се намира в слънчева котловина на Стара планина

На 6 км от град Априлци в посока град Габрово се намира село Кръвеник център на Априлското въстание през 1876г.

На 5 ноември 1961 година в къщата на свещ.  Иван Пенков се открива музейна експозиция на априлци и героичното минало на Кръвеник. На къщата музей се поставя надпис "В тази къща през 1876 година положиха клетва ръководителите на Априлското въстание в село Кръвеник".

Етнографската експозиция на къщата музей разполага с голям брой експонати, свързани с бита и културата на населението в с. Кръвеник.

Основната идея на музейната сбирка е да съхрани за поколенията миналото на село Кръвеник, да се поддържа патриотичния дух на българина, защото ако не тачим миналото, нямаме право на поглед към бъдещето.

За контакти 0884 888 711; 067302 210; 067302 230;


На 18.08.2011 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в НЧ „Светлина – 1895”  кв. Ново село на град Априлци кмета на община Априлци Младен Пелов кани всички гости и жители на град Априлци на официалното представяне на обновената музейна сбирка в чест на героичния подвиг на участниците в Априлското въстание през 1876 г. Музейната сбирка ще даде възможност на посетителите да се запознаят с подготовката и развоя на въстанието. В експозицията са включени  снимки, документи, оръжия и облекло от Априлското въстание.

Априлци.net